เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

           2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

          &nbs[...]

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

           แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินกู้ ปี 64)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

                 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

                แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบการเงิน ปี 2564)