เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

มหกรรมสร้างสุขภาพดีวิถี วิถีชีวิคนวัฒนา "รณรงค์คนวัฒนา ไม่กินปลาดิบ"

วันที่ 19  กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
นายประยูร เรียเต็ม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมสร้างสุขภาพดีวิถี วิถีชีวิคนวัฒนา “รณรงค์คนวัฒนา ไม่กินปลาดิบ”
นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์&nb[...]

โรงพยาบาลวัฒนานคร ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ฟรี แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเข้าฤดูฝน จึงเป็นปกติที่จะพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้มากกว่าฤดูอื่น ๆ 
โรงพยาบาลวัฒนานครจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด
โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง ควรได้รับการฉ[...]

รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562

โรงพยาบาลวัฒนานคร รับการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพจากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดชลบุรี

คณะครูจากโรงเรียนวัฒนานคร บริจาคถุงผ้า ให้โรงพยาบาลวัฒนานคร

ขอขอบคุณ คณะครูจากโรงเรียนวัฒนานคร บริจาคถุงผ้า ให้โรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้รับบริการต่อไป