เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ)

        1.ดัชนีความโปร่งใส                       &nbs[...]

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

1.การดำเนินงานตามมาตรการจังวางระบบป้องกันการรับสินบน

2.คำสั่งโรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

3.แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกร[...]

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน

1.ขออนุมัติจัดประชุมปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

2.แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 / รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม[...]