เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวด[...]

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวัฒนานคร

             - เอกสารประกาศจังหวัด เรื่องจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวัฒนานคร

         [...]

ร่างประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์

             - ร่างเอกสารเรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา

              ตาม ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องพัก โดยวิธีคัดเลือก

            ตามที่ โรงพยาบาลวัฒนานคร ได้มีโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างอาคารห้องพัก โดยวิธีคัดเลือก นั้น ตามเอกสารแนบท้าย