เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ตรวจมะเร็งเต้านม ฟรี !!


มูลนิธิกาญจนบารมี และกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร
จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) เคลื่อนที่ ฟรี เพื่อคัดกรอง ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม
ให้ได้มีโอกาสมารับการตรวจ #ฟรี พร้อมรับคำแนะนำเพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอีกด้วย
ซึ่งถ้าหากตรวจเจอตั้งแต่แรก จะมีโอกาสรักษาหายถึง 80-90%  
ในวันที่ 18  ธันวาคม 2562  เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร   
สนใจติดต่อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน และ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม
โรงพยาบาลวัฒนานคร 037-261774 ต่อ 608 ในวันเวลาราชการ
 

Read Comments