เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประชุมคณะกรรมการ MCH Board อำเภอวัฒนานครครั้งที่ 1/2563


วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานครจัดประชุม
คณะกรรมการ MCH Board อำเภอวัฒนานครครั้งที่ 1/2563
โดยกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สสจ.สระแก้ว ได้มอบนโยบายเพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก
โดย MCH Board เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บูรณาการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวัฒนานคร

Read Comments