เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

CUP วัฒนานคร ประชุมติดตามการใช้โปรแกรม Thai COC


วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดูแลระบบโปรแกรม Thai COC
เพื่อพัฒนาระบบส่งต่อและติดตามการดำเนินงานเยี่ยมบ้าน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลวัฒนานคร

Read Comments