เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในหน่วยงาน


1.ขออนุมัติจัดประชุมปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

2.แผนปฏิบัติราชการ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563 / รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 2563

3.ภาพถ่ายกิจกรรมปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

4.รายงานผลการจัดกิจกรรมประชุมปฐมนิเทศแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ใหม่

Read Comments