เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


รายละเอียดข้อมูล (เอกสารแนบ)

        1.ดัชนีความโปร่งใส                                                                                                                    .  

        2.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง  ในการจัดซื้อในการจัดซื้อกระจกส่องปาก    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงิน  5,400  บาท  (วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป)                                                                             

        3.ภาพถ่ายหน้าจอแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบสารสนเทศเครือข่ายของกรมบัญชีกลาง   ในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงิน  170,000  บาท  (วงเงินสูงสุด)       

Read Comments