เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อง ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4


           2.แผนปฏิบัติราชการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต

                2.1 แบบรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการในไตรมาสที่ 4

                2.2 หนังสือรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติคุณธรรมและจริยธรรม

Read Comments