เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


     1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  สขร.1 มี.ค.64

     2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564(สขร 1)

     3.แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน  มี.ค.64

     4.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  สขร.1 เม.ย.64

     5.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564(สขร 1)

     6.แบบฟอร์ขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์หน่วยงาน  มี.ค.64

     7.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  สขร.1 พ.ค.64

     8.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 (สขร 1)

     9.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ  สขร.1 พ.ค.64

     10.อนุญาตเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร

     11.ขอนุมัติสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2564

     12.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2564

     13.อนุญาตเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร

     14.ขอนุมัติสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือนกรกฎาคม 2564

     15.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือนกรกฎาคม 2564

     16.อนุญาตเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์โรงพยาบาลวัฒนานคร

Read Comments