เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


             ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน ๑๐๐ กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวัฒนานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายละเอียดแนบท้าย

Read Comments