เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

Kick-off-1- M doses : School based HPV Vaccine "WatthanaNakhon School"


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์อิทธิพล  อุตมะปัญญา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธาน "Kick-off-1- M doses : School based HPV Vaccine "WatthanaNakhon School"
โดยมีนายแพทย์สุขุม  พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และ นายเสฏฐวุฒิ บำรุงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร  ได้ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดฯและเป็นเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม พร้อมกันทั่วประเทศ Save Our School Children by One Million HPV Vaccine รณรงค์ให้วัคซีน HPV ในหญิงอายุ 11 – 20 ปี 100 วัน 1 ล้านโด๊ส ในกิจกรรมมีการฉีดวัคซีน HPV ให้กับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จำนวน 400 คน กิจกรรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและวัคซีน HPV คลินิกวัยใส ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารวิทยาวารี โรงเรียนวัฒนานคร

Read Comments