เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ดังนี้

         1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ในวงเงิน 1,827,200.00 บาท 

&nbs[...]

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567

           1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

           2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567

          &nbs[...]

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

           1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

           2.แผนการจัดซื้อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์

[...]

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

           1.ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

           2.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566

          &nbs[...]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

              จังหวัดสระแก้ว ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติทางเคมีคลินิกพร้อมน้ำยา 18 รายการ ตามรายละเอียดแนบ