เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

1 ธันวาคม 2566 วันเอดส์โลก "Let communities Lead"

กลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวมโรงพยาบาลวัฒนานคร ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคเอดส์ภายใต้ประเด็น Let communities Lead "ทุกภาคส่วนร่วมกันยุติเอดส์" ไทยมุ่งลดการการตีตร[...]

Kick-off-1- M doses : School based HPV Vaccine "WatthanaNakhon School"

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์อิทธิพล  อุตมะปัญญา  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติเป็นประธาน "Kick-off-1- M doses : School based HPV Vaccine "WatthanaNakhon School"
โดยมีนายแพทย์สุขุม  พิริ[...]

การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร

ให้การต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมคณะ

เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อ[...]

วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบปีที่ 13

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนานคร
ร่วมให้การต้อนรับท่าน พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ
เปิดงาน “วันสถาปนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรมูลนิธิรัฐบุรุษ ครบรอบป[...]

ให้การต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลวัฒนานคร ให้การต้อนรับเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

พลอากาศโท วรงค์ ลาภานันต์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ

ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมโรงพยาบาลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยมี นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยา[...]