เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรฐานและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง/กรอบแนวทาง

             1.1 มีบันทึกลงนามในคำสั่ง และมีการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน

         &nbs[...]

MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      1. MOIT 3 ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

      2. MOIT 3 ข้อ 2  รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

[...]