เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2564

       1.ขออนุมัติแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

       2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

       3.แบบฟอร์มกา[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564

      1.ขออนุมัติสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564

      2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) เดือนกรกฎาคม 2564

      3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

        1.ขออนุมัติแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

        2.แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564

        3.แบบฟอ[...]

แบบสรุปผลการจัดหา (แบบ สขร.1) เดือนมิถุนายน 2564

       1.ขอนุมัติสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2564

       2.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (แบบ สขร. 1) เดือนมิถุนายน 2564

       3.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่[...]

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

      1. บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564

      2. สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564