เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

EB 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง

1.บันทึกข้อความขอเผยแพร่เอกสารทางเวปไซต์ของโรงพยาบาล

2.ผังกระบวนการยืมพัสดุคงรูปและพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

3.ประกาศโรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทคงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

[...]