เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

สอบราคาซื้อเครื่อง กระตุ้นการทำงานของหัวใจ

โรงพยาบาลวัฒนานคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่อง กระตุ้นการทำงานของหัวใจ ตามรายการ ดังนี้

เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึงเวลา 16.00 น ณ [...]

สอบราคาการจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ผ่าตัดต้อกระจก) จำนวน 230 ราย

              ด้วยจังหวัดสระแก้ว โดยโรงพยาบาลวัฒนานคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ (ผ่าตัดต้อกระจก) จำนวน 230 ราย เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ด[...]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม)

ด้วยจังหวัเสระแก้ว โดยโรงพยาบาลวัฒนานคร มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 2 ชุด เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลวัฒนานคร สำนักงานสาธารณสุขขังหวัดสระแก้ว ดังนี้

     1. เครื่องยูนิตทำฟัน จำนวน[...]