เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-4
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

ยาโรคหอบหืด (salmeterol 50 mcg และ fluticasone propionate 250 mcg)  จำนวน 5,110 ขวด สำหรับ[...]

สอบราคาซื้อรถขนขยะติดเชื้อ

โรงพยาบาลวัฒนานคร มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถขนขยะติดเชื้อ จำนวน 1 คัน

   กำหนดยื่นซองสองราคา ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ตั่งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องพัสดุ โรงพยาบาลวัฒนานคร และก[...]

ประกาศสอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ

ด้วย จังหวัดสระแก้ว โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสอบราคาซื้อ

เวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว[...]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ โรงพยาบาลวัฒนานคร

ด้วยจังหวัดสระแก้ว จะดำเนินการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับเพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลวัฒนานคร หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

-เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [...]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วย จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามรายการ ดังนี้

 1. เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร[...]