เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

             จังหวัดสระแก้วมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส[...]

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

             ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding) ลงวันที่ 23 เมษายน 2563

โรงพยาบาลวัฒนานคร จึงขอยกเ[...]