เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประก[...]

ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

             จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1098 ตร.ม. ด้วยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้ง เป็นเงินทั้งสิ้น [...]

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
โดยพบการติดในหลายประเทศทั่วโลก และมีการแพร่กระจายจากคนสู่คนภายในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยแล้ว
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรากา[...]