เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มที่ ๘ สารน้ำใช้ภายนอก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


            ตามประกาศ จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มที่ ๘ สารน้ำใช้ภายนอก จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น
               ๑. Sodium chloride ขนาด ๐.๙% (๑๐๐๐ ml) จำนวน ๑๓๘,๐๐๐ ขวด/bottle ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

               ๒. Sterile Water For Irrigation ขนาด ๑๐๐๐ ml จำนวน ๔๐,๐๐๐ ขวด/bottle ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

          คามรายละเอียดแนบท้าย

Read Comments