เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร 1669

  • ติดต่อเรา

    037-261772-5
  • 231 ม.11 ต.วัฒนานคร

    อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160
  • เปิดบริการทุกวัน

    ตลอด 24 ชม.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


               ตามประกาศ โรงพยาบาลวัฒนานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น
               ๑. Folic acid ขนาด ๕ mg จำนวน ๒,๕๙๙,๐๓๕ เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด

               ๒. Simvastatin ขนาด ๒๐ mg จำนวน ๑๐,๓๔๐,๐๐๐ เม็ด ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด 

Read Comments